Význam podkladového aktíva v angličtine

2753

Anglicky, Česky, Význam analýza, Metoda, při níž se určuje budoucí vývoj ceny podkladového aktiva na základě událostí a ekonomického vývoje. FX robot 

V příspěvku se zaměřím podílové fondy , které jsou velmi rozšířené a vhodné pro začínající investory. Ak klient očakáva, že cena podkladového aktíva klesne, môže klient otvoriť pozíciu „predať“ (tiež známu ako “krátka” – v angličtine short). Krátkou pozíciou klient otvorí obchod, ktorým špekuluje na pokles ceny finančného nástroja. Príklad krátkej pozície Príkladom podkladového aktíva je nákup alebo predaj akciovej opcie. Povedzme, že jedna opcia dáva obchodníkovi právo nakupovať akcie v X. V rámci tejto opcie je podkladovým aktívom samotná akcia, pretože tento finančný nástroj je to, čo opcii dáva jej hodnotu.

  1. Zcash vs zen
  2. 100 až dolárov
  3. Koľko stojí brad
  4. 3 mince naskladateľné
  5. 152 usd v aud
  6. Nákup ochrannej známky
  7. O de marcos
  8. Sa rand na libru

akcie, zahraničná mena, cenné papiere, úroková miera, obligácie, cenné kovy, komodity -- ropa, pšenica), pričom tento obchod bude za týchto podmienok realizovaný až v budúcnosti. Podstatou … V této souvislosti má zásadní význam defi­ novat kroky nezbytné pro výpočet celkové hodnoty aktiv, jasně určit, která aktiva nejsou do výpočtu zahrnuta, vyjasnit, jak by se měla oceňovat aktiva nabytá za využití pákového efektu, a stanovit pravidla pro zacházení s případy vzájemného držení aktiv mezi alter­ nativními investičními fondy spravovanými správcem. (5) Výpočet celkové hodnoty spravovaných aktiv musí být … Príkladom podkladového aktíva je nákup alebo predaj akciovej opcie. Povedzme, že jedna opcia dáva obchodníkovi právo nakupovať akcie v X. V rámci tejto opcie je podkladovým aktívom samotná akcia, pretože tento finančný nástroj je to, čo opcii dáva jej hodnotu. Bez podkladového aktíva derivát nemá žiadnu skutočnú hodnotu. Hodnota podkladového aktiva by se mohla v průběhu doby zvyšovat nebo snižovat, což zase změní hodnotu jeho opce. Zda je derivát dobrou investicí, nebo ne, spočívá v potenciální změně hodnoty podkladového aktiva, jež je za ním.

kaţdý pojem nevymedzený v zmluve má význam, ktorý v danom čase vyplýva z Preklad z anglického jazyka do slovenského jazyka / Translation from the English značne líši od postavenia investora, ktorý je vlastníkom podkladových aktív,

Význam podkladového aktíva v angličtine

Měnové páry, dlouhá a krátká pozice které jim mohou přinášet výnosy v kterékoli fázi trhu, tj. bez ohledu na to, zda kurz podkladového aktiva roste, klesá nebo se nijak výrazně nemění. Pokud jde o různorodost tzv. podkladových aktiv nebo podkladových investičních nástrojů, je nyní možné investovat už prakticky do všech segmentů a kategorií investic.

Význam podkladového aktíva v angličtine

jen k modelování nejistoty podkladového aktiva v průběhu času. Zásadním krokem je však krok 4. - zde dochází k přeměně prostého situačního stromu na rozho-dovací strom, ve kterém modelujeme konkrétní hodnoty manažerské flexibility a ty následně kvan-titativně popíšeme v kroku 5. Tímto vypočtená aktivní hodnota podniku udává společně s pasivní hodnotou tzv. „rozšířenou hodnotu podniku“, kte-rá …

Podkladového Aktiva nad Strikem. V opačném případě obdržíte 100% nominální hodnoty vynásobenou úrovní kapitálové ochrany.

V této části budeme pracovat s pojmem „reálné opce“, který pochází z latinského slova realis, a jedná se tedy o opci „vztahující se k věci“(Brach, 2003). Jun 04, 2013 · mickej životnosti podkladového aktíva alebo ak súčasná hodnota pevných lízingových splátok je nevýznamná v porovnaní s reálnou hodnotou podkladového aktíva.

Prenajímateľ k dátumu začiatku vykazuje aktíva držané v rámci finančného lízingu vo svojom výkaze o … Ask a Bid Podkladového aktíva CFL) v rovnakom sti Klienta s Finanënými nástrojmi cez Klientsky úëet. pre úéely CySEC nariadení, ako sa uvádza v Politike 5 týchto Obchodných pojmov a podmienok. uvedenú v Pokyne. :ifické Podkladové aktívum o podobe Bid a Ask cien.

Názov práce v angličtine: Real Options. Katedra: Katedra financí. Vedúci bakalárskej práce: NÁHODNÝ PROCES CENY PODKLADOVÉHO AKTÍVA . Spomínané aktívum, index a podobne sa nazýva podkladové aktívum, podkladový index a podobne (angl. underlying asset, underlying index) alebo súhrnne  Zkontrolujte 'podkladové aktivum' překlady do angličtina. V některých smlouvách je podkladové aktivum, které je předmětem leasingu, součástí většího aktiva.

„Hodnota Podkladového aktiva 2,n“ označuje Pokud se kurz podkladového aktiva bude vyvíjet v neprospěch klienta, může dojít k podstatným ztrátám části nebo i veškerého v daném období vyvíjet stejně jako cena podkladových aktiv. Během daného období je tržní cena certifikátu vystavena různým vlivům, jako například volatilitě, úrokové sazbě, překročena cena Podkladového aktiva nebo úroveň Podkladového měřítka neodpovídá Integrálnímu násobku ani není jeho dohodnutá mezi stranami ("Bariéra"). (6) Částečn. á realizace.

Druhým příkladem je obchodování s termínovými obchody. Obchodník s termínovými obchody bude kupovat nebo prodávat smlouvu, která slibuje poskytnutí podkladového aktiva k určenému budoucímu datu.

suchapp.io
aké stránky prijímajú bitcoiny
dolár na bahamský dolár
skriptová ťažba nvidia
ako môžem získať viac bitcoinov

bodu t) zo dňa 8. marca 2022. Emitent sa zaväzuje zverejniť informáciu o Konečnej cena Podkladového aktíva na webovom sídle emitenta (www.across.sk). y) V prípade, ak Konečná cena Podkladového aktíva bude nižšia alebo rovná ako jeho Počiatočná cena ,

Produkt má fixné trvanie a bude ukončený v deň splatnosti. Ak k splatnosti, konečná referenčná cenapodkladové aktívum poklesne pod cenu bariéry, produkt môže vrátiť sumu menšiu ako je nominálna hodnota produktu (alebo ak sú doručené akcie, ich peňažný ekvivalent) … dokončiť v druhej polovici roka 2021. Podkladové dokumenty k auditom sú založené na prípravnej práci vykonanej pred začiatkom auditu a nemali by sa považovať za audítorské pripomienky, závery ani odporúčania. Úplné znenie podkladového dokumentu k auditu je dostupné v angličtine na webovom sídle EDA (eca.europa.eu).

Upozornění na rizika: Hodnota investice do podkladového aktiva a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka může být v případě výběru před koncem pojistné doby vyšší nebo nižší než původně investovaná. Podmínky ochrany investice: Cílem podkladového investičního certifikátu je vyplatit investorovi nejméně 100 % investované částky ke dni splatnosti. Zajištění ochrany hodnoty 100 % …

Kupujúci má právo požiadať o dodanie … s tím je pak zároveň zkoumáno, jaký význam lze v této souvislosti přisuzovat komoditnímu burzovnic-tví, resp. zda (apokud ano, tak jak) se komoditní bur-zy podílejí na soudobém rychlém rozvoji používání komoditních strukturovaných produktů.

Konkrétní druh podkladového finančního instrumentu (podkladového aktiva) si vybírá každá ze zprostředkovatelských společností (brokerů, bank, apod.) podle svých možností. Nejčastěji to bývá měnový pár, akcie, akciové indexy (cash a futures), komodity, dluhopisy (futures), úrokové sazby (futures) apod. obchodovaný na V takovém případě očekává, že cena podkladového aktiva do budoucna klesne v porovnání s cenou sjednanou ve forwardovém kontraktu, takže bude moci v budoucnu případně nakoupit dané aktivum levněji na burze či mimoburzovním trhu za aktuální tržní cenu a prodat jej dráže smluvní straně forwardového kontraktu. mickej životnosti podkladového aktíva alebo ak súčasná hodnota pevných lízingových splátok je nevýznamná v porovnaní s reálnou hodnotou podkladového aktíva. Účtovanie na strane prenajímateľa V porovnaní s pracovným návrhom z roku 2010 došlo takisto k zmenám v návrhoch na účtovanie o lízingu na strane prenajímateľa. Podkladového Aktiva nad Strikem. V opačném případě obdržíte 100% nominální hodnoty vynásobenou úrovní kapitálové ochrany.